Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, tervetuloa!

  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 201801.jpg
  • 201802.jpg
  • 201803.jpg
  • 201804.jpg

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja
sen tytäryhtiöt muodostavat
viestintäalan konsernin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu.

Konsernin lehtitoimialan
muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy...

Konsernin painotoimialaan kuuluvat PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy, Erweko Oy,  Faktor Oy sekä Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy.