Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, tervetuloa!

  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 201801.jpg
  • 201802.jpg
  • 201803.jpg
  • 201804.jpg

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja
sen tytäryhtiöt muodostavat
viestintäalan konsernin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu.

Konsernin lehtitoimialan
muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy...

Konsernin painotoimialaan kuuluvat PunaMusta Oy ja Suomen Yliopistopaino Oy.