Historiaa


  

Sanomalehti Karjalainen

  • 2.10.1874 ilmestyi Pohjois-Karjalan ensimmäinen, kerran viikossa ilmestyvä sanomalehti Karjalatar.

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

  • Vuonna 1899 perustettiin Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy
  • Julkaisi Pohjois-Karjala -nimistä lehteä vuoteen 1906, ja vuodesta 1907-1919 Karjalan Sanomia.

 

PunaMusta Oy

  • Yhtiö perustettiin vuonna 1899 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:nä.
  • Vuonna 1988 PunaMusta-nimi käyttöön kirjapainotoimintojen markkinointinimenä.

 

Otteita Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin merkittävistä vuosista

 

1874

  2.10.1874 ilmestyi ensimmäinen Karjalatar, lehti ilmestyi kerran viikossa perjantaisin H.Piipposen, sittemmin Joensuun Kirjapainon Oy:n painamana.

 

 1886

  Karjalatar alkoi ilmestyä kahdesti viikossa
 

 1894

  Karjalatar muuttui kolmipäiväiseksi
 

 1899

  Perustettiin Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, joka alkoi julkaista Pohjois-Karjala –nimistä lehteä. Toimitalo hankittiin Torikatu 33:sta.

 

 1917

  14.12.1917 Joensuun Kirjapaino Oy:n yhtiökokous päätti lehden nimen muuttamisesta Karjalaiseksi, ja sen julistamisesta kokoomuspuolueen äänenkannattajaksi.

 

 1918

  Karjalatar muuttui Karjalaiseksi vuoden alussa. Vuoden lopussa Karjalan Sanomia julkaiseva Pohjois-Karjalan Kirjapaino ja Karjalaista julkaiseva Joensuun Kirjapaino yhdistyivät.

 

 1919

  Joensuun Kirjapaino ja Karjalan Sanomat lakkautettiin, ja Pohjois-Karjalan Kirjapaino alkoi julkaista Karjalaista.

 

 1922

  Karjalaisen levikki ylitti 5 000 kappaleen rajan
 

 1928

  Karjalaisen levikki ylitti 10 000
 

 1934

  Lehdelle perustettiin ensimmäinen asioimisto Lieksaan
 

 1942

  Karjalainen muuttui 6-päiväiseksi, ja levikki nousi yli 20 000 kappaleen
 

 1953

  Karjalaisen levikki nousi yli 30 000
 

 1954

  Lieksan Lehti perustettiin.
Kirjapaino hankki 16-sivuisen M.A.N. –täysrotaatiopainokoneen.

 

 1955

  Lehti alkoi ilmestyä seitsemänpäiväisenä
 

 1964

  Karjalaisen levikki nousi yli 40 000
 

 1979

  Yhtiölle hankittu Solna Distributor –offsetrotaatio otettiin käyttöön, ja se mahdollisti värikuvien painamisen Karjalaisessa.

 

 1980

 

Karjalaisen levikki ylitti 50 000 rajan
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy liitti konserniinsa
- Karjalan Kirjapainon ja Etelä-Karjala –lehden Lappeenrannasta
- Parikkalan Sanomia julkaisevan Keski-Karjalan Kustannus Oy:n
- Uutis-Vuoksi –lehteä julkaisevan Uutis-Vuoksi Oy:n Imatralta.

 

 1981

  Yhtiö osti osake-enemmistön Uusi-Savoa julkaisevasta Savonlinnan Seudun Sanomat Oy:stä.
Joensuun kaupungilta varattiin 3,9 hehtaarin teollisuustontti Noljakasta. Yhtiö ryhtyi harjoittamaan myös arvopaperikauppaa.

 

 1982

  Noljakan toimitalon ensimmäisen rakennusvaihe valmistui
 

 1983

  Ylä-Karjala siirtyi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:n omistukseen
 

 1985

  Yhtiö osti Helsingissä toimivan Paperityö Oy:n osakekannan. Joensuussa arkkipaino, tarrapaino, sitomo ja paperivarasto siirtyivät Noljakkaan.

 

 1986

  Yhtiö myi Savonlinnan Seudun Sanomat Oy:n osakkeensa
 

 1987

  Noljakan toinen rakennusvaihe valmistui, ja samalla otettiin käyttöön sveitsiläinen Wifag-offsetrotaatio sekä ruotsalainen Wamac-postitusjärjestelmä.
 
 

 1988

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy hankkiutui maakunnan ensimmäisenä yrityksenä pörssin ulkopuoliselle OTC-listalle 12.2.1988. 
Pogostan Sanomien osake-enemmistö siirtyi Pohjois-Karjalan Kirjapainolle.

PunaMusta otettiin Joensuun ja Helsingin kirjapainotoimintojen yhteiseksi markkinointinimeksi.
Yhtiö myi Lappeenrannassa ja Imatralla sijainneet kirjapaino- ja lehtiyksikkönsä, Karjalainen    lakkautti Imatran aluetoimituksen. Helsingin painotalot muuttivat Kurkimäkeen valmistuneeseen uuteen teollisuushalliin.

 

 1990

  Noljakan toimitalon kolmas vaihe valmistui, ja toimitus sekä hallinto-, ilmoitus- ja levikkikonttorit siirtyivät uuteen taloon. Samalla otettiin käyttöön uusi toimitusjärjestelmä. Paperikaupan toiminta
lakkautettiin.

 

 1991

  Karjalainen saavutti levikkiennätyksensä, 56 604 kappaletta.
Karjalainen keskitti toimintansa Pohjois-Karjalaan ja sen Savonlinnan ja Parikkalan aluetoimitukset lakkautettiin.

 

 1992

  Noljakkaan asennettiin Heidelberg Speedmaster 5-värioffset sekä Web-8 4-väriheatsetpainokone.
Toimituksen kuvaamossa otettiin käyttöön elektroninen Hasselblad-kuvankäsittelyjärjestelmä, joka mahdollisti digitaalisen kuvien siirron kuvaamon, tuotannon ja arkiston kesken ilman paperikopioita.

 

 1993

  Karjalaisen toimitus sai elektronisen sivuntaittojärjestelmän.
 

 1994

  Karjalainen siirtyi paperitaitosta päätetaittoon.
 

 1995

  Lehti julistautui puolueisiin sitoutumattomaksi sanomalehdeksi, ja syksyllä toteutettiin laaja    ulkoasu-uudistus yhteistyössä taitelija Pekka Loirin kanssa.
Kärkimedia Oy perustettiin yhteensä 26 maakuntalehden kanssa.

 

 1996

  Uusi heatsetrotaatio Heidelberg Harris M600 otettiin käyttöön.
Väli-Suomen lehtien yhteistyö alkoi yhdessä Karjalaisen, Ilkan, Keskisuomalaisen, Pohjolaisen ja Savon Sanomien kanssa.

 

 1997

  Väli-Suomen Media Oy perustettiin yhdessä Karjalaisen, Ilkan, Keskisuomalaisen, Pohjolaisen sekä Savon Sanomien kanssa. Sanomalehti Karjalainen omistaa yhtiöstä on 25 prosenttia (v. 2014). Karjalaisen oma verkkolehti www.karjalainen.fi alkoi ilmestyä säännöllisesti keväällä.
Lehden toimitusjärjestelmä uusittiin, jonka jälkeen toimituksella oli pääteyhteydet teksti- ja    kuva-arkistoihin sekä internetiin.
Karjalaisen levikki laski alle 50 000:n.

 

 1998

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy muuttui julkiseksi osakeyhtiöksi, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ksi.

Väli-Suomen Media Oy:n tuottama viikonvaihdesivusto Sunnuntaisuomalainen alkoi ilmestyä myös Karjalaisen sivuilla.

Noljakan toimitalon viiden rakennusvaihe valmistui, ja kirjapaino investoi kolmanteen heatsetrotaatioon.

 

 1999

   Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj meni osakkaaksi kolmeen uuteen media- ja kirjapainoalan     yhtiöön:
- 50 prosentilla Baltian maissa kirjapainotoimintaa harjoittavaan Baltic-Print –yhtiöön
- 20 prosentilla Kotikanava-nimellä digitaalitelevisiokanavaluvan saaneeseen Wellnet Oy:öön ja
- 20 prosentilla Ilkka Oyj:n osakkeita omistavaan Arnedo Oy:öön.
Kirjapaino investoi neljänteen heatsetrotaatioonsa.

 

 2000

  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti Karelia Viestintä Oy:n, joka julkaisee Karjalan Heili –nimistä kaupunkilehteä.
Arena Partners Oy perustetaan (Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus 8,11 %)

 

 2002

  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj yhtiöitti kirjapaino PunaMustan ja sanomalehti Karjalaisen liiketoiminnat omiksi tytäryhtiöikseen kiinteistöjä lukuun ottamatta.

 

 2004

  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeelle LP-markkinatakaussopimus.
 

 2005

 

Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy perustetaan (Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 100 % omistamat yhtiöt)

 

 2006

  IS-Print Oy:n liiketoiminta PunaMustalle
PunaMustan investoi uuteen 32-sivuiseen heatset-painokoneeseen, ja Noljakan toimitalon laajennus käynnistyy.

 

 2007

  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakesarjojen yhdistäminen ja osakkeiden tekninen jakaminen (split).
Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy perustetaan. Pielisjokiseudun ja Outokummun Seudun liiketoiminnot Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy:lle.

 

 2008

  PunaMusta Oy perustaa tytäryhtiön Punamusta Tampere Oy:n, jonka lukuun ostetaan Uusi Kivipaino Oy:n konkurssipesä.

 

 2009

  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiön, Sanomalehti Karjalainen Oy:n, harjoittama      lehtiyhteistyö laajenee, kun Karjalainen, Keskisuomalainen ja Savon Sanomat ovat 24.4.2009     sopineet Etelä-Suomen Sanomien liittymisestä luomaansa toimitukselliseen yhteistyökoalitioon.

 

 2010

  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 8,11 % omistama osakkuusyhtiö Arena Partners Oy ja Alma Media Oyj ryhtyivät yhteistyöhön valtakunnallisessa markkinapaikkaliiketoiminnassa.

 

 2011

  Karjalainen alkoi julkaista sähköistä näköislehteä verkossa.
 

 2012

  Karjalainen oli luettavissa sähköisesti myös erilaisilla sähköisillä lukulaitteilla ja mobiilisovelluksilla.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj myi Torikatu 33:ssa sijaitsevan tontin n:o 11.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti Kaapelikatu 1, 33330 Tampere -osoitteessa sijaitsevan kiinteistön, jossa sijaitsee Punamusta Tampere Oy:n toimitalo.
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy sulautuu Sanomalehti Karjalaiseen.

 

 2013

 

Punamusta Tampere Oy hankki 32-sivuisen heatset-painokoneen, joka otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2013 lopussa.  Tampereen  toimitalon laajennus valmistui.
PunaMusta Oy päätti uuden sanomalehtipainokoneen hankkimisesta Manroland Web Systems GmbH:lta. Noljakan toimitalon laajennushanke käynnistyy.

 

 2014

 

Punamusta Tampere Oy sulautuu PunaMusta Oy:öön.
Sanomalehti Karjalainen Oy ja Itella Posti Oy allekirjoittivat sopimuksen sanomalehtien varhaisjakelusta.
PunaMustan uusi sanomalehtipainokone otettiin tuotantokäyttöön, ja Noljakan toimitalon laajennushanke valmistui.

 

 2016

  Sanomalehti Karjalainen muuttui tabloidi-kokoon, 15.3. alkaen yhdessä kumppanilehtien Savon Sanomien, Keskisuomalaisen ja Etelä-Suomen Sanomien kanssa.

          Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj myi tytäryhtiönsä Paperityö Oy:n koko osakekannan Suomen Tarrapaino Oy:lle 1.7.2016.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen jäsen Jyrki Laakkonen menehtyi vaikeaan sairauteen 12.8.2016. Jyrki Laakkonen toimi yhtiön hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009-2016, ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1989 alkaen.

 

 2017

 

 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin kirjapainotoimialan nimi muuttui painotoimialaksi vuoden 2017 alusta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti Suomen Yliopistopaino Oy:n koko osakekannan 15.5.2017.

 

2018

 

 

Sanomalehti Karjalainen Oy on ostanut joensuunlaisen Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnot 28.8.2018. Kauppa koskee Iskelmä Rexiä ja Radio City Joensuuta. Kanavien radiotoiminta siirtyy Karjalaiselle 1.9.2018 alkaen.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 31.8.2018 päivätyllä kauppakirjalla helsinkiläisen lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n koko osakekannan. Konsernin talousraportoinnissa Faktor Oy tulee olemaan osa lehtitoimialasegmenttiä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 21.9.2018 päivätyllä kauppakirjalla oululaisen korkealuokkaisten digi- ja offsetpainotuotteiden valmistamiseen erikoistuneen Erweko Oy:n koko osakekannan Kaleva Oy:ltä. Konsernin talousraportoinnissa Erweko Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on ostanut 28.9.2018 päivätyllä kauppakirjalla forssalaisen painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Konsernin talousraportoinnissa Forssan Kirjapaino Oy tulee olemaan osa painotoimialasegmenttiä.

Suomen Yliopistopaino Oy (Juvenes Print) sulautui PunaMusta Oy:öön 13.11.2018.

Konsernin talousraportoinnissa Faktor Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy ovat 31.12.2018 alkaen osa painotoimialasegmenttiä.