Corporate governance

 

6.10.2017
  Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 6.10.2017
31.3.2017
  Palkka- ja palkkioselvitys 31.3.2017
3.3.2017
  Tiedonantopolitiikka 3.3.2017
3.3.2017   Poikkeamat CG-suosituksista 3.3.2017