Sisäpiiri

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2017, "MAR") tuli voimaan 3.7.2016, jonka sääntelyn seurauksena Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:lla ei ole enää julkista sisäpiiriä.