Sisäpiiri

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä NetSire-palvelussa.

Tietoja ei päivitetä MAR-asetuksen (Markkinoiden väärinkäyttöasetus) tultua voimaan 3.7.2016 alkaen.

Sisäpiirirekisteri NetSire-palvelussa